"Moja żona chciała zaciągnąć w banku kredyt. Bank odmówił twierdząc, że nie posiada zdolności kredytowej, a nasze nazwisko figuruje w Biurze Informacji Kredytowej. W jaki sposób mogę sprawdzić te dane i co to jest ten BIK?"

czytaj więcej »

"Kupiłem telefon komórkowy, który po kilku dniach się zepsuł. W związku z tym złożyłem reklamację posługując się przy tym kartą gwarancyjną. Serwis gwaranta zwleka z naprawą telefonu. Czy mogę w tym wypadku zażądać nowego telefonu albo zwrotu pieniędzy?"

czytaj więcej »

"Na pokazie w trakcie pobytu w sanatorium kupiłam komplet pościeli. Po namyśle stwierdziłam, że wydałam zbyt dużo pieniędzy. Czy mam szansę na odzyskanie pochopnie wydanych pieniędzy?"

czytaj więcej »

"Kupiłem narty zjazdowe. Po miesiącu, podczas jazdy, narta pękła. Sprzedawca nie uznał reklamacji. Twierdzi, że przyczyną pęknięcia było uderzanie nartą o kamienie lub inne twarde przedmioty. Zaprzeczam. Kto ma udowodnić swoje twierdzenie?"

czytaj więcej »

"Dwa tygodnie temu kupiłem od akwizytora odkurzacz. Żona nie jest zadowolona i chciałem go zwrócić, ale w umowie nic nie jest napisane na ten temat. Czy mogę jeszcze zrezygnować z zakupu?"

czytaj więcej »

Utrata bagażu w drodze

Urlop zimowy postanowiłem spędzić w górach. Wykupiłem wczasy wraz z dojazdem. W drodze powrotnej skradziono mi narty. Organizator wycieczki twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, ponieważ zlecił dokonanie przewozu osobie trzeciej (autokar był z innej firmy).

Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. Dotyczy to wszystkich usług turystycznych składających się na całą imprezę turystyczną, również utraty przez turystę bagażu podczas przewozu wykonywanego przez osobę trzecią.

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, odpowiedzialność organizatora turystyki można wyłączyć jedynie w przypadkach, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest:

1. działaniem lub zaniechaniem klienta,

2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć

3. siłą wyższą.

Powinien więc Pan zwrócić się do organizatora turystyki, z którym zawarł Pan umowę i zażądać zwrotu wartości sprzętu narciarskiego powołując się na wyżej wymienione przepisy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, art. 11a ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.).

« zobacz wszystkie
Partner strategiczny
Partnerzy i Wystawcy
Patroni medialni
Patronat honorowy
Projekt i realizacja: RIPOSTA