"Kupiłem telefon komórkowy, który po kilku dniach się zepsuł. W związku z tym złożyłem reklamację posługując się przy tym kartą gwarancyjną. Serwis gwaranta zwleka z naprawą telefonu. Czy mogę w tym wypadku zażądać nowego telefonu albo zwrotu pieniędzy?"

czytaj więcej »

"W zimie wykupiłem 8-dniową wycieczkę do Egiptu. Na 2 miesiące przed jej rozpoczęciem organizator turystyki powiadomił mnie, że wycieczka nie może się odbyć we wskazanym w umowie terminie. Wyjazd miałby się opóźnić o tydzień. Czy mogę odstąpić od umowy i jakiej kwoty mam zażądać? Teraz wszystkie dostępne wycieczki są znacznie droższe."

czytaj więcej »

"Kupiłam wczoraj śmietanę, produkt ma aktualną datę ważności, ale jest kwaśny i nie nadaje się do spożycia. Miejscem zakupu było jedno ze stoisk bazaru. Dziś zadzwoniłam do producenta, aby złożyć reklamacje, ale pracownik firmy nie chciał ze mną rozmawiać."

czytaj więcej »

"Kupiłam kosmetyki poprzez tzw. aukcję internetową. Czy mogę odstąpić od umowy korzystając z przepisów o umowach zawieranych na odległość i odesłać towar?"

czytaj więcej »

"Chciałem kupić w komisie używany laptop. Wiem, że sprzedawca, zgodnie z przepisami o sprzedaży konsumenckiej, odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeśli taką niezgodność wykryję przed upływem 2 lat od nabycia. Przy dokonywaniu zakupu sprzedawca spytał mnie czy możemy ograniczyć jego odpowiedzialność do roku. Czy miał prawo tak zrobić?"

czytaj więcej »

REKLAMACJA WYROBÓW ZE SREBRA

Czy do wyrobów ze srebra stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej? Kupiłam srebrną broszkę, w której przy kolejnym zakładaniu odpadło zapięcie. Tymczasem sprzedawca uchyla się od rozpatrzenia mojej reklamacji na podstawie przepisów o sprzedaży konsumenckiej, mówiąc, że jeśli podejmie się naprawy, to będzie to wynikało tylko z jego dobrej woli. Czy ma rację?

Sprzedawca nie ma racji, sugerując, że do wyrobów ze srebra nie mają zastosowania przepisy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Z art. 1 ust.2 i 3 omawianej ustawy wynika wyraźnie, że nie stosuje się jej w stosunku do:

1. energii elektrycznej, gazu, wody, chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub określonej objętości a także,

2. sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym.

Kupiona przez Panią broszka okazała się wadliwa - jest niezgodna z umową, bowiem nie może Pani z niej korzystać, jeśli nie da się jej zapiąć. Jeżeli od zakupu nie upłynęły jeszcze dwa lata, a od ujawnienia się wady nie upłynęły dwa miesiące, powinna Pani złożyć u sprzedawcy reklamację, najlepiej w formie pisemnej, aby mieć dowód.

Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji składanej przez konsumenta, co oczywiście nie oznacza, że musi ją uznać za słuszną.

W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca może niezgodny z umową towar (broszkę) nieodpłatnie naprawić go lub wymienić na nowy (art. 8 ust.1 ustawy). Gdy naprawa lub wymiana jest z jakichkolwiek przyczyn niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów - konsument może żądać obniżenia ceny lub po prostu odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy (art.8 ust.4). Z tego uprawnienia można skorzystać także, gdy sprzedawca nie zdoła naprawić lub wymienić towaru na nowy w odpowiednim czasie, a także gdy wymiana lub naprawa narażałaby kupującego na znaczne niedogodności. Czas na wykonanie obowiązku może być ustalony przez strony, przez jedną z nich, bądź w razie braku takiego ustalenia, może wynikać z okoliczności - na przykład z rodzaju towaru.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, art. 1 ust. 2 i ust. 3 i art. 8 ust. 1 i ust. 4 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 141 poz.1176 ze zm.).

« zobacz wszystkie
Partner strategiczny
Partnerzy i Wystawcy
Patroni medialni
Patronat honorowy
Projekt i realizacja: RIPOSTA