"Kupiłem telefon komórkowy, który po kilku dniach się zepsuł. W związku z tym złożyłem reklamację posługując się przy tym kartą gwarancyjną. Serwis gwaranta zwleka z naprawą telefonu. Czy mogę w tym wypadku zażądać nowego telefonu albo zwrotu pieniędzy?"

czytaj więcej »

"Kupiłam wczoraj spodnie, jednak po przyjściu do domu stwierdziłam, że mi się nie podobają. Czy mogę je zwrócić?"

czytaj więcej »

"Kupiłam kosmetyki poprzez tzw. aukcję internetową. Czy mogę odstąpić od umowy korzystając z przepisów o umowach zawieranych na odległość i odesłać towar?"

czytaj więcej »

"Czy do wyrobów ze srebra stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej? Kupiłam srebrną broszkę, w której przy kolejnym zakładaniu odpadło zapięcie. Tymczasem sprzedawca uchyla się od rozpatrzenia mojej reklamacji na podstawie przepisów o sprzedaży konsumenckiej, mówiąc, że jeśli podejmie się naprawy, to będzie to wynikało tylko z jego dobrej woli. Czy ma rację?"

czytaj więcej »

"Kupiłem narty zjazdowe. Po miesiącu, podczas jazdy, narta pękła. Sprzedawca nie uznał reklamacji. Twierdzi, że przyczyną pęknięcia było uderzanie nartą o kamienie lub inne twarde przedmioty. Zaprzeczam. Kto ma udowodnić swoje twierdzenie?"

czytaj więcej »

NIEKOMPLETNY TOWAR

Mama kupiła dla mnie prezent - pokrowce na siedzenia samochodowe. Po rozpakowaniu okazało się, że jednego brakuje. Reklamację zgłosiłem w ciągu tygodnia od daty zakupu. W sklepie nie chcą jej uznać twierdząc, że na zgłoszenie reklamacji miałem trzy dni. Czy to prawda?

Nie. Sprzedawca wprowadził Państwa w błąd. Konsument może złożyć reklamację na niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Ponadto musi to zrobić nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Postępowanie w takim przypadku należy oprzeć o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141. poz. 1176) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 4 tej ustawy, to sprzedawca odpowiada, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili wydania jest niezgodny z umową.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że Pańska mama zakupiła pokrowce jako komplet. Po rozpakowaniu okazało się, że jednego brakuje. Można więc uznać, że towar jest niezgodny z umową.

Reklamację należy zgłosić pisemnie u sprzedawcy, powołując się na ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i zażądać naprawy - w tym przypadku uzupełnienia kompletu pokrowców albo wymiany towaru na nowy zgodny z umową (art. 8 ust. 1), a jeśli to jest niemożliwe - odstąpić od umowy czyli zażądać zwrotu zapłaconej ceny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, art. 4 i art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 1(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.r Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

« zobacz wszystkie
Partner strategiczny
Partnerzy i Wystawcy
Patroni medialni
Patronat honorowy
Projekt i realizacja: RIPOSTA